ENERGOCLIMA spol s.r.o.

Energetika

Pozri Viac

Voda a kanalizácia

Pozri Viac

Strojárstvo a ostatné aktivity

Pozri Viac

Naše služby

    Vodné hospodárstvo

  • Rekonštrukcie čističiek odpadových vôd.
  • Rekonštrukcie kanalizačných prečerpávacích staníc.
  • Rekonštrukcie čerpacích staníc pitnej vody.

Referencie