ENERGOCLIMA spol s.r.o.

Energetika

Pozri Viac

Voda a kanalizácia

Pozri Viac

Strojárstvo a ostatné aktivity

Pozri Viac

ENERGOCLIMA, spol. s r. o.
Priemyselná 4
Piešťany
921 01

Bankové spojenie:
ČSOB a.s. Piešťany
č. účtu 84968413/7500
IBAN: SK24 7500 0000 0000 8496 8413

IČO: 34101314
IČ DPH: SK2020392594
DIČ: 2020392594
Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č: 244/T

Tel.: 033/762 13 52
Fax: 033/762 76 23
E-mail: energoclima@energoclima.sk