ENERGOCLIMA spol s.r.o.
Predmet diela Miesto Rok Objednávateľ Foto
Opravy točivých strojov – turbogenerátorov, vzduchotechnických systémov, protipožiarnych klapiek a zariadení, čerpadiel, kompresorov a dieselgenerátorov JE Bohunice,
JE Mochovce
2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy armatúr a údržbárske, zámočnícke a zváračské práce na tlakových nádobách a potrubných systémoch. JE Bohunice,
JE Mochovce
2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Výkon žeriavníckych prác pri opravách a údržbe technologických zariadení. JE Bohunice,
JE Mochovce
2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Rekonštrukcia odplyňovačov JE Mochovce 2009-2014 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy rozvodov médií a TN v JAVYS, a.s. JAVYS, a.s. 2012-2015 CHESTREAL PROGRESS, a.s.
Údržbárske, zámočnícke a zváračské práce JE Bohunice,
JE Mochovce,
JAVYS, a.s.
2009-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy čapov rotorov TG3 Elektrárne Nováky 2013 ENERGOINVEST, a.s.
Žeriavnícke práce JE Bohunice,
JE Mochovce,
JAVYS, a.s.
2009-2013 Slovenské elektrárne, a.s.
Úprava filtrov, výmena filtračných vložiek JAVYS, a.s. 2008-2010 JAVYS, a.s.
Demontáž potrubných trás z VT telies TG JE Bohunice 2009-2010 Slovenské elektrárne, a.s.
Údržbárske, zámočnícke a zváračské práce JE Bohunice,
JE Mochovce
2010 ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Oprava VV, DV, EO a dymovodov Elektráreň Nováky 2000-2009 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy VZT zariadení JE Bohunice 1998-2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava častí parných turbín JE Bohunice 2007-2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava turbín - súosovosť JE Bohunice 2007-2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Obsluha žeriava pri moduloch HK, počas GO JE Bohunice 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Kompresorová stanica JE Bohunice 2008 ENSECO, a.s.
Zváracie a rezacie práce počas montáže a demontáže modulov HK JE Bohunice 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Montáž vákuovacieho pásu Elektráreň Nováky 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava struskovodov Elektráreň Nováky 2002, 2008 Slovenské elektrárne, a.s.
Servis a oprava klimatizačných zariadení JE Bohunice 2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Údržba a oprava TN a výmenníka tepla JE Bohunice 2006-2007 ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Chránené únikové cesty JE Bohunice 2007 TECHKLIMA, s.r.o.
Oprava, údržba a revízie VZT zariadení JE Bohunice,
JE Mochovce
2006-2007 IVIS, s.r.o.
Oprava častí parných turbín JE Bohunice 2002-2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Obsluha žeriavov JE Bohunice,
JE Mochovce
2006-2007 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava a odborné prehliadky tlakových nádob JE Bohunice 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Vzduchotechnika dozorní JE Bohunice 2004-2006 PPA, a.s.
Seizmické zodolnenie obj. 800 HVB JE Bohunice 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Bitúmenačná linka JE Bohunice 2006 INMART, a.s.
Oprava podchladzovača VTO 4. Blok JE Bohunice 2004-2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Demontáž filtrov, potrubí, klapiek a výroba nových potrubí JE Bohunice 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Úprava TG zariadení na úpravu vôd JE Bohunice 2003-2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava číriaceho reaktora JE Bohunice 1998-2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava klimatizácia Elektráreň Nováky 2000, 2002, 2006 Slovenské elektrárne, a.s.
Obsluha žeriavov počas opravy TG zariadení JE Bohunice 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Seizmické zodolnenie objektu 800 HVB JE Bohunice 2003-2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava a odborné prehliadky tlakových nádob JE Bohunice 2001-2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Výpomocné práce pri opravách turbín Elektráreň Nováky 1998-1999, 2000, 2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Zámočnícke a zváračské práce Elektrárne Vojany 2004-2005 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava odplyňovača JE Bohunice 2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Seizmické zodolnenie centrálnej ČS JE Bohunice 2003-2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Rekonštrukcia filtračného zariadenia v CO úkrytoch JE Bohunice 2003-2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy VZT zariadení JE Nováky 2003-2004 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy technolog. zariadení - točivé JE Bohunice 2000-2002 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava horúcovodného výmenníka Jablonov n/T Elektrárne Vojany 2002 Slovenské elektrárne, a.s.
Revízie, tlakové skúšky nádob NTO Elektrárne Vojany 2003 Slovenské elektrárne, a.s.
Kogeneračná jednotka ZSNP Žiar nad Hronom 2002 IDO HP Bratislava
Oprava prietočnej časti TG4 a práce strojného charakteru Elektrárne Vojany 2002 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava technolog. zariadení JE Bohunice 2000 SLOVTEPMONT
Opravy a servis chladiarenskych a klimatizačných zariadení vr. ND JE Bohunice 2001 Slovenské elektrárne, a.s.
Práce - GO a kondenzátor Elektráreň Nováky 1998-2001 Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava kondenzátora JE Bohunice 2001 SLOVTEPMONT
Celoročný servis TG a zámočnícke a zváračské práce Elektrárne Vojany 1998-2000 Slovenské elektrárne, a.s.
Opravy armatúr JE Bohunice 2000-2001 SIGMATECH Šaľa
Seizmické zodolnenie Medziskladu vyhorelého paliva JE Bohunice 1998-2000 VÚJE Trnava a.s.
Montážno-servisné práce potrubárske, zváračske, zámočnícke, elektrikárske JE Bohunice 1998-1999 Slovenské elektrárne, a.s.
Obsluha výmenníkových staníc, obsluha plynovej kotolne JE Bohunice 1998-1999 Slovenské elektrárne, a.s.
Rekonštrukcia V-1, systéy ECCS, SSK, TVD JE Bohunice 1998-1999 Slovenské elektrárne, a.s.
BSC RAO - vzduchotechnika JE Bohunice 1998 Vzduchotechnika a.s.