ENERGOCLIMA spol s.r.o.
Predmet diela Miesto Rok Objednávateľ Foto
KPS - Ukotvenie piedestálov a výmena potrubia Dolné Lovčice 2014 TAVOS a.s.
Oprava KPS Biely Kostol Biely Kostol 2014 TAVOS a.s.
Servis a vyčistenie klima jednotiek ČOV Piešťany 2014 TAVOS a.s.
Montáž potrubných rozvodov PS04 a PS06 ČOV Leopoldov 2014 VHS a.s.
Montáž potrubia DN600 ČOV Petržalka BA 2014 VHS a.s.
Rekonštrukcia strojno-technologickej časti ČOV Dechtice ČOV Dechtice 2013 FERRMONT s.r.o.
Dodávka a montáž potrubných dielov ČS Štvrtok nad Váhom 2013 FERRMONT s.r.o.
Oprava 8ks elektrouzáverov ČOV Zeleneč 2013 TAVOS a.s.
Vybudovanie prístrešku a potrubných rozvodov tech. plynov ČOV Piešťany 2013 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia KPS Helsinská ul., Piešťany Piešťany 2013 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia KPS č. 3 Bohdanovce Bohdanovce 2012 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia KPS č. 3 Špačince Špačince 2011-2012 TAVOS a.s.
Oprava elektroinštalácie a rozvádzača Vrbové Vodojem Vrbové 2012 TAVOS a.s.
Oprava vonkajšieho osvetlenia ČOV Zeleneč 2011 TAVOS a.s.
Servis, oprava a revízia 8ks servopohonov Vodojem Vrbové 2011 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia KPS č. 2 Špačince Špačince 2011 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Dolné Lovčice 2010 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia KPS Kátlovce Kátlovce 2010 TAVOS a.s.
Oprava objektu vodojemu Prašník Prašník 2009 TAVOS a.s.
Oprava KPS Bučany Bučany 2009 TAVOS a.s.
Oprava KPS Banka Banka 2008 TAVOS a.s.
Rekonštrukcia ČOV Piešťany ČOV Piešťany 2007 TAVOS a.s.