ENERGOCLIMA spol s.r.o.

Energetika

Pozri Viac

Voda a kanalizácia

Pozri Viac

Strojárstvo a ostatné aktivity

Pozri Viac

Naše služby

 • Výroba, dodávky, montáž, servis, údržba a generálne opravy technologických zariadení pre jadrové a klasické elektrárne
 • Výkon žeriavníckych prác pri opravách a údržbe technologických zariadení pre Slovenské elektrárne, a.s. závod Jaslovské Bohunice a Mochovce.
 • Montáž modulov kondenzátora.

POKRAČOVANIE

 • Rekonštrukcie čističiek odpadových vôd.
 • Rekonštrukcie kanalizačných prečerpávacích staníc.
 • Rekonštrukcie čerpacích staníc pitnej vody.
 • Výroba kontajnerov.
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií.
 • Výroba nerezových veľkoobjemových zásobníkov.
 • Výroba nerezových filtrov pre plničky minerálnych vôd.
 • Výroba mostných záverov.
 • Zváracie a zámočnícke práce.
 • Kovoobrábanie