ENERGOCLIMA spol s.r.o.

Energetika

Pozri Viac

Voda a kanalizácia

Pozri Viac

Strojárstvo a ostatné aktivity

Pozri Viac

Naše služby

  Energetika

 • Výroba, dodávky, montáž, servis, údržba a generálne opravy technologických zariadení pre jadrové a klasické elektrárne v rozsahu:
  - Opravy točivých strojov – turbogenerátorov, vzduchotechnických systémov, protipožiarnych klapiek a zariadení, čerpadiel, kompresorov a dieselgenerátorov pre Slovenské elektrárne, a.s. závod Jaslovské Bohunice a Mochovce.
  - Opravy armatúr a údržbárske, zámočnícke a zváračské práce na tlakových nádobách a potrubných systémoch pre Slovenské elektrárne, a.s. závod Jaslovské Bohunice a Mochovce.
 • Výkon žeriavníckych prác pri opravách a údržbe technologických zariadení pre Slovenské elektrárne, a.s. závod Jaslovské Bohunice a Mochovce.
 • Montáž modulov kondenzátora.
 • Realizácia vykurovacích, plynových, elektrických a vodovodných rozvodov.
 • Služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
 • Montáž, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení.
 • Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení.
 • Montáž, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení.
 • Dodávka, montáž, servis a opravy vetracích, klimatizačných a filtračných zariadení.

Referencie