ENERGOCLIMA spol s.r.o.
Predmet diela Miesto Rok Objednávateľ Foto
Výroba nerezových filtrov a nádrží. Plnička Trenčianske Mitice 2002-2003, 2012 MINERAL AQUA SERVIS
Úprava rozvodov bahna v bahennej kuchyni SLK Piešťany 2014 SLK Piešťany
Výroba zbernej nádrže - 2013 LUKRO spol. s r.o.
Dodávka a výroba oceľovej lávky Mesto Piešťany 2013 ZEMPRES s.r.o.
Výroba nerezového rebríka - 2013 TAVOS a.s.
Výroba mostných záverov - 2001-2002, 2005, 2013 DOPRASTAV, a.s.
Dodávka a výroba konštrukcií EMO - 2011 IKEMA s.r.o.
Výroba fliaš EC 50l a komponentov do odorizačného zariadenia - 2000-2010 SPP Servis Malacky
Montážne práce závod ENVIRAL a.s. 2008-2010 ENVIRAL a.s. Leopoldov
Výroba nerezových výrobkov - 2007-2008 ALPINE
Montážne práce BIOEATONOL Leopoldov 2007-2008 GEA
Výroba, nátery a montáž OK - 2007 ELEKTROPROJEKTA SLOVAKIA
Výroba cestných dilatácií - 2001-2002, 2006-2007 OKS
Demontáž a montáž OK ON SEMICONDUCTOR 2007 ON SEMICONDUCTOR
Výroba aparátov , odvodňovacej kolóny - 2002-2004 NCHZ, Nováky
Rekonštrukcia Balneoterapia Irma SLK 2004 RAVING a.s.
Taviaci agregát SKLOPLAST TT 2004 IDO HP, BA
Výroba nerezových tlakových nádob - 2000-2001, 2003 ZANATE s.r.o., Hradec Králové
Oprava zrážacích kotlov - 2002 ISTROCHEM a.s.
Výroba nosných konštrukcií, odlučovača - 2002 AT ENGINEERING BA
Výstavný skleník SZአPiešťany 2002 SZአPiešťany
Výroba – veľkoobjemový zásobník na granulovanú močovinu - 2001 AT ENGINEERING BA
Výroba filtrov pre Korytnicu - 2001 MINERAL AQUA SERVIS
Výroba kontajnerov - 2001 Bruno Becker Schlosserei, SRN
Rekonštrukcia vykurovania a plynovej kotolne SZአPiešťany 2001 SZአPiešťany
Bahenné hospodárstvo SLK - 2000 SIBAMAC
Výroba nerezových nádob - filtrov - 2000 MINERAL AQUA SERVIS