ENERGOCLIMA spol s.r.o.
Názov Download
Certifikát ISO, OHSAS Otvoriť
Certifikát vo zváraní – SJ Otvoriť
Certifikát vo zváraní – AJ Otvoriť
Certifikát „Skúšanie kapilárnymi metódami – PT – 2. stupeň“ Otvoriť
Certifikát „Skúšanie kapilárnymi metódami – PT – 2. stupeň“ Otvoriť
Certifikát „Skúšanie vizuálnymi metódami – VT – 2. stupeň“ Otvoriť
Certifikát „Skúšanie vizuálnymi metódami – VT – 2. stupeň“ Otvoriť
Oprávnenie „Oprava VTZ plynových – O(OU, R, M)“ Otvoriť
Oprávnenie „Oprava VTZ tlakových – O, S“ Otvoriť
Certifikát "Odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi" Otvoriť
Oprávnenie „Výroba a označovanie technických zariadení tlakových“ Otvoriť
Oprávnenie „Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových“ Otvoriť
Oprávnenie „Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických“ Otvoriť
Osvedčenie „Stavbyvedúci“ Otvoriť